Τετάρτη, Ιανουαρίου 10, 2007

τα Φώκλαντς με τις φώκιες τουςαν έχουν φώκιες δεν γνωρίζω, πάντως εμείς έχουμε την φώκια μονάχους-μονάχους, αλλά τώρα που ενωθήκαμε μέσω ΕΕ με τις γειτονικές χώρες δεν θα είμαστε πλέον μονάχους αλλά θα γίνομεν χώραι Βλαχανίδες και, ως γνησία Βλαχανίς, χαίρομαι τα μάλα, εφόσον η χερσόνησσος του Αίμου ομοιάζει με μαλαπέρδαν τεραστίων διαστάσεων και οσονούπω θα τσουρνέψει τσι αγγλογάλλοι και τσι ενετοί και θα λάβωμεν εκδίκησιν δια την αγγλογαλλοενετοκρατίαν των Επτανήσων, ως εκ τούτου, η ΕΛλάς ως έχουσα τον πρώτον λόγον, θα εισβάλλει μετά παντός θριάμβου σύρουσα μετ' αυτής και τας λοιπάς αδελφάς χώρας, τας οποίας είχεν χαμένες και λησμονησμένες από κάτου της επί σειράν δεκαετιών και βάλε και θα αναστήσουν ομού την Χάρταν του Ρήγα και, κατόπιν αυτών των γεγονότων λέγω να υπάγω εις τους κήπους να συνάξω δυο βιολέττες αλλά τελειώσαν τα λινκμπλογκς που πολύ τα εγούστερνα και είναι το μοναδικόν θέμα δια το οποίον με τρώγει θλίψις βαθεία, αν εξαιρέσω την φουρνιστήν πέρκαν ήντινα μοι απέστειλλεν ο κύριος Κώστας ο εστιάτωρ του ΔΙΑΝΑ και μοι απέκοψεν τα έντερα και έχω μίαν μικράν δυσκολίαν εις το κάθισμα και πέραν τούτου ουδέν, παρεκτός ότι μία μαλαπέρδα δια να λειτουργήσει χρειάζεται όρχεις και ορχήστραν και οι Ενωμένοι Ευρωπαίοι δεν το αντελήφθησαν αλλά θα το αντιληφθούν συντόμως από τα γιούργια των Ενωμένων Ελληνομπλογκεράδων οι οποίοι πανηγυρίζουν προς ώρας

ολιγος πανηγυρικός αήρ εδώ1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Α, μπε! Τσοκ γκιουζέλ ντερβίς!

Βάι, βάι, βάι...