Τετάρτη, Ιανουαρίου 03, 2007

'Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)
1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες. η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει.
Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ' αυτούς.

6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων.
Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως νόμος ορίζει.
Nόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Nόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ' αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους.
H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους.
Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως νόμος ορίζει. Nόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

------------------
ΣΗΜ. από τη σελίδα της Βουλής των Ελλήνων:
Αρθρο 16 - (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

3 σχόλια:

panokatos είπε...

Να ζήσουμε να το θυμόμαστε το άρθρο 16, καθότι στη "μοδέρνα εποχή μας" θεωρείται πολύ passe και πολύ "φασιστική" η απαγόρευση ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημιών.
Τα θέλει κι εμάς ο πισινός μας.

Ανώνυμος είπε...

Ροδιά μου, μπήκα στην σελίδα συλλογής υπογραφών για τη ΜΗ αναθεώρηση του άρθρου 16 και εκέι έχει και μια ντουντούκα που την πάτησα και άκουσα το ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο.
Λυπάμαι που το λέω αλλά πλέον νοιώθω ότι ΟΛΟΙ με περνάνε για μαλάκα! Δεν είναι δυνατόν αυτοί να λέγονται προοδευτικοί άνθρωποι και να επιμένουν να απολαμβάνουν την ταριχευμένη παιδεία...

Rodia είπε...

Ενα απόσπασμα από συνεδρίαση της Βουλής, όπου και η εισήγηση του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. Ετσι, έμαθα τι περίπου συμβαίνει με τα ΤΕΙ

Λυπάμαι όταν βλέπω και ακούω κομματικές αντιπαραθέσεις και αναφορές σε φταίξιμο "των άλλων", για τούτο κόβω ένα μικρό κομμάτι μονάχα...

«..από τη μια τα ΤΕΙ ως το 1988 δηλώνονταν στην ΕΟΚ, ως κέντρα εκπαίδευσης ανέργων, με μόνο στόχο να εξοικονομούνται χρήματα, βάζοντας σε υποθήκη το μέλλον χιλιάδων ανθρώπων και από την άλλη, στα βιβλία του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού του γυμνασίου, τα ΤΕΙ δηλώνονται εδώ και χρόνια, ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα..»

...το οποίο είναι αρκετά διαφωτιστικό περί του τρόπου διαχείρισης αυτού που αναθέτουμε κάθε 4 χρόνια στους "ειδικούς".

το link ατόφιο εδώ, για τυχούσα δυσκολία σύνδεσης:
http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=Es010509.txt

.