Παρασκευή, Οκτωβρίου 27, 2006

Πρόγραμμα του 1ου Παγκόσμιου Φόρουμ
για τη Διακυβέρνηση του ΔιαδικτύουΥπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
Δελτία Τύπου
26/10/2006 13:07


(πλήρες κείμενο)


Στην Αθήνα από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2006 το 1ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet Governance Forum - IGF).

Το 1ο Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (Internet Governance Forum - IGF) θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου 2006, με θέμα «Διακυβέρνηση του Διαδικτύου για την Ανάπτυξη».

Μετά από την πρόταση της Ελληνικής κυβέρνησης να φιλοξενήσει το τετραήμερο Φόρουμ, περισσότεροι από 1200 εκπρόσωποι κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, της κοινωνίας των πολιτών και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και τεχνολογικής κοινότητας, αναμένονται να συναντηθούν στην Αθήνα προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για σχετικά με τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου θέματα.

Η ευρεία αυτή συνάντηση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν πληροφορίες και καλές πρακτικές, προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό το πώς θα χρησιμοποιηθούν στο έπακρο, και προς όφελος όλων, oι δυνατότητες του Διαδικτύου.

Οι οκτώ κύριες θεματικές συνεδρίες θα επικεντρωθούν στον Ανοιχτό Χαρακτήρα του Διαδικτύου, την Ασφάλεια, την Ποικιλομορφία και την Πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ο Έλληνας Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης, θα προεδρεύσει του Φόρουμ, το οποίο θα αποτελείται από συνεδρίες με τη συμμετοχή ειδικών υψηλού επιπέδου απ όλον τον κόσμο. Ο κ. Νιτίν Ντεσάι, Ειδικός Σύμβουλος του Γ.Γ. ΟΗΕ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου και Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Ομάδας για την προετοιμασία του Φόρουμ, θα προεδρεύσει σε μία από τις συνεδρίες με αντικείμενο τον «δρόμο προς το μέλλον». Περισσότερες από 30 ομάδες εργασίας θα συνεδριάζουν παράλληλα με τις κύριες συνεδρίες, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Το πρόγραμμα θα δομηθεί γύρω από τα εξής θέματα: Ανοιχτός Χαρακτήρας του Διαδικτύου - Ελευθερία έκφρασης, ελεύθερη ροή πληροφόρησης, ιδεών και γνώσης, Ασφάλεια - Δημιουργώντας εμπιστοσύνη μέσω της συνεργασίας, Ποικιλομορφία - Προώθηση της πολυγλωσσίας και του τοπικού περιεχομένου, Πρόσβαση - Διασυνδετότητα του Διαδικτύου: Πολιτικές και Κόστος.

Το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου δεν είναι ένα όργανο λήψης αποφάσεων, αλλά ένας χώρος διαλόγου για θέματα διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την υιοθέτηση ενός κειμένου συμπερασμάτων. Υπάρχει η προσδοκία ότι το Φόρουμ θα χτίσει πάνω στις βάσεις που έθεσε η Παγκόσμια Σύνοδος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS), θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός ανοιχτού και ολοκληρωμένου διαλόγου για θέματα δημόσιας πολιτικής που αφορούν το Διαδικτύο και θα δημιουργήσει νέα δυναμική ανάμεσα στους φορείς που θα συμμετάσχουν.

Το Φόρουμ μπορεί να ειδωθεί ως η έναρξη του διαλόγου μεταξύ δυο διαφορετικών κουλτούρων: από τη μια μεριά ο ιδιωτικός τομέας, η κοινωνία των πολιτών, η ακαδημαϊκή-τεχνολογική κοινότητα και οι άλλοι φορείς που διαχειρίζονται το Διαδίκτυο με την παράδοση του άτυπου, κάθετου τρόπου λήψης αποφάσεων και από την άλλη, ο πιο επίσημος και δομημένος κόσμος των κυβερνήσεων και των διακυβερνητικών οργανώσεων.


Το Ιστορικό της δημιουργίας του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου

Το ζήτημα της Διακυβέρνησης του Διαδικτύου υπήρξε το πλέον συζητημένο θέμα στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) που πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Στη Γενεύη το 2003 και στην Τύνιδα το 2005. Περιελήφθη επίσης ανάμεσα στα πιο σημαντικά θέματα των αποτελεσμάτων της Παγκόσμιας Συνόδου. Η πρώτη φάση της Συνόδου στη Γενεύη τον Δεκέμβριο του 2003 ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να δημιουργήσει μια Ομάδα Εργασίας για το θέμα της Διακυβέρνησης του Διαδικτύου η οποία θα εξέταζε το ζήτημα, προετοιμάζοντας μια έκθεση για μελέτη και ενέργειες από τη δεύτερη φάση της Συνόδου στην Τύνιδα τον Νοέμβριο του 2005. Ανάμεσα στις δύο φάσεις της Συνόδου, η Ομάδα Εργασίας δημιούργησε μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των πλευρών, έτσι ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Η δεύτερη φάση της Συνόδου επέτυχε τη δημιουργία διεθνούς συναίνεσης για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Η Ατζέντα της Τύνιδας, ζήτησε την περαιτέρω «διεθνοποίηση» των μηχανισμών της διακυβέρνησης του διαδικτύου, έθεσε τη συζήτηση σε ένα αναπτυξιακό πλαίσιο ζητώντας παράλληλα να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά στο ζήτημα της διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Υπήρξε συμφωνία για ένα ευρύ ορισμό της διακυβέρνησης του Διαδικτύου, πέρα από ονόματα και αριθμούς, ο οποίος απευθύνεται και περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς με το ζήτημα φορείς. Επιπλέον προσδιοριστήκαν ορισμένα θέματα προτεραιότητας σε σχέση με τη χρήση του Διαδικτύου, τα οποία απαιτούν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας, όπως τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spams), η προστασία των δεδομένων, η ελευθερία έκφρασης, η ασφάλεια, το κυβερνοέγκλημα και η πολυγλωσσία.

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που συναντήθηκαν στην Τύνιδα ζήτησαν από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τη δημιουργία ενός Φόρουμ πολυσυμμετοχικού διαλόγου που ονομάσθηκε Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου (IGF). Η εντολή που έλαβε το Φόρουμ (παρ. 72 της Ατζέντας της Τύνιδας για την Κοινωνία της Πληροφορίας) προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον διάλογο επί θεμάτων δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με τα σημαντικότερα στοιχεία της διακυβέρνησης του Διαδικτύου προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητα, η ευρωστία, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ανάπτυξη του Διαδικτύου.

Επιπροσθέτως, η εντολή (παρ. 77 της Ατζέντας της Τύνιδας) καθιστά σαφές ότι «το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου δεν θα διαθέτει λειτουργίες ελέγχου και δε θα αντικαταστήσει τους υπάρχοντες μηχανισμούς, φορείς και οργανισμούς, αλλά θα τους συμπεριλάβει ενώ θα αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.»

Λίγο διάστημα μετά τη Σύνοδο, ο Γενικός Γραμματέας ζήτησε από τον Ειδικό του Σύμβουλο για την Παγκόσμια Σύνοδο, για την Κοινωνία της Πληροφορίας (WSIS) και τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου κ. Νιντίν Ντεσάι, να ξεκινήσει μια ευρεία διαδικασία διαβούλευσης με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης ανάμεσα σε όλες τις πλευρές για τη φύση και τον χαρακτήρα του Φόρουμ. Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 17 Φεβρουαρίου 2006 στη Γενεύη. Από τη συνάντηση προέκυψε συναίνεση για το ότι οι δράσεις του Φόρουμ πρέπει να έχουν ένα συνολικό αναπτυξιακό προσανατολισμό. Υπήρξε επίσης συναντίληψη για το ότι το Φόρουμ πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά το χρόνο και να έχει διάρκεια από τρεις έως πέντε ημέρες.

Με βάση τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων, ο Γενικός Γραμματέας αποφάσισε τη δημιουργία μια μικρής Γραμματείας στη Γενεύη, με επικεφαλής τον κ. Μάρκους Κούμερ, ο οποίος υπηρετούσε ως Εκτελεστικός Συντονιστής της Γραμματείας της υπεύθυνης Ομάδας Εργασίας για τη διοργάνωση του Φόρουμ. Με βάση τις διαβουλεύσεις και τις εισηγήσεις που υποβλήθηκαν στη Γραμματεία, ο Γενικός Γραμματέας δημιούργησε μια Συμβουλευτική Ομάδα για να τον επικουρήσει στο έργο του. Στις 17 Μαΐου ανακοίνωσε την δημιουργία της Ομάδας με πρόεδρο το κ. Νιτίν Ντασάι. Στην Ομάδα συμμετέχουν 46 μέλη κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής και τεχνολογικής κοινότητας απ όλο τον κόσμο.

Ένας δεύτερος γύρος διαβουλεύσεων, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη στις 29 Μαΐου 2006, αποσαφήνισε περισσότερο τις ουσιαστικές προτεραιότητες της πρώτης συνάντησης του Φόρουμ. Τα ανεπιθύμητα ηλεκτρονικά μηνύματα (spams), η πολυγλωσσία, το κυβερνοέγκλημα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η προστασία της προσωπικής ζωής και των δεδομένων, η ελευθερία της έκφρασης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οικονομικό κόστος σύνδεσης ήταν τα θέματα που μνημονεύτηκαν περισσότερο ως θέματα που πρέπει να απασχολήσουν το Φόρουμ. Η Συμβουλευτική Ομάδα συνεδρίασε στις 22 23 Μαΐου και 7-8 Σεπτεμβρίου για να προετοιμάσει το πρόγραμμα και την πρώτη συνάντηση του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας

Πρόεδρος

Desai, Nitin (Delhi/Mumbai) - Special Adviser to the Secretary-General on Internet Governance

Μέλη

Agrawala, Pankaj (Delhi) - Joint Secretary, Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology

Akinsanmi, Titilayo (Johannesburg) - Programme Manager, SchoolNet Africa; Global Facilitator of the WSIS Youth Caucus

Akplogan, Adiel (Port Louis) - Chief Executive Officer, Regional Internet Registry (RIR) for Africa - AfriNIC

Al-Shatti, Qusai (Kuwait City) - Deputy Chairman of Kuwait Information Technology Society (KITS)

Bayramov, Ayaz (Baku) - Head of Department for International Relations and Cooperation with NGOs, Ministry of Communications and Information Technologies

Bicalho, José (Brasilia) - Member of the Brazilian Internet Steering Committee; Advisor to the Board of Directors of the National Telecommunications Agency (Anatel)

Clarke, Trevor (Geneva) - Permanent Representative of Barbados to the United Nations Office at Geneva

Daftardar, Abdullah M. (Riyadh) - Senior Executive, Communications and Information Technology Commission

Dardailler, Daniel (Nice) - Associate Chair for Europe, World Wide Web Consortium (W3C); Member, Board of Directors, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

D Costa, Valerie (Singapore) - International Director, Info-Communication Development Authority, Singapore

Diop Diagne, Ndeye Maimouna (Dakar) - Directrice des NTIC, Ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication (NTIC)

Disspain, Chris (Carlton) - Victoria, Chair, Country Code Names Supporting Organization (ccNSO) Council; Chief Executive Officer, .au Registry

Echeberría, Raúl (Montevideo) - Executive Director/Chief Executive Officer, Latin America and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC)

El-Nawawy, Mohamed (Cairo) - Chairman and Managing Director, TE Data

Fältström, Patrik (Stockholm) - Consulting Engineer, Cisco Systems; Member, Internet Engineering Task Force (IETF); Member, Swedish Government Information Technology Policy and Strategy Group

Gallagher, Michael D. (Washington D.C.) - Chairman of the Communications Group, Perkins Coie LLC

Graham, Bill (Ottawa) - Director, International Telecommunication Policy and Coordination, Industry Canada

Gross, Robin D. (San Francisco, California) - Executive Director, IP Justice

Hassan, Ayesha (Paris) - Senior Policy Manager, e-Business, Information Technology, and Telecoms, Executive in charge of Information and Communication Technology Policy, International Chamber of Commerce (ICC)

Hellmonds, Peter (Munich) - Vice President, Public and International Affairs, Siemens AG

Hofmann, Jeanette (Berlin) - Researcher, Social Science Research Center

Iriarte, Erick (Lima) - Executive Director, Alfa-Redi

Kafi, Abdullah (Dhaka) - Managing Director, J A N Associates Limited; former President, Bangladesh Computer Society

Kārkliņš, Jānis (Geneva) - Permanent Representative of Latvia to the United Nations Office at Geneva

Katoh, Masanobu (Tokyo) - Corporate Vice President; President, Law and Intellectual Property Unit and Security Export Control Headquarters, Fujitsu Limited

Katundu, Michael (Nairobi) - Principal Officer, Information Technology Communications Commission

Khan, Masood (Geneva) - Permanent Representative of Pakistan to the United Nations Office at Geneva

Kovács, Kálmán (Budapest) - Minister of Informatics and Communications

Lohento, Gemma Brice ( Ken ) (Dakar) - Panos Institute West Africa, Coordinator, Center for International information and communication technology Policies for Central and West Africa (CIPACO)

Markovski, Veni (Sofia) - Chair of the President s Information Technology Advisory Committee; Member, Board of Directors, ICANN

Oliver, Colin (Canberra) - General Manager, International Communications, Department of Communications, Information Technology and the Arts

Peake, Adam (Tokyo) - Executive Research Fellow/Associate Professor, Center for Global Communications (GLOCOM), International University of Japan

Pisanty, Alejandro (Mexico City) - Director of Computing Academic Services, Universidad Autónoma de México; Director ISOC Mexico; Vice Chair, Board of Directors, ICANN

Quaynor, Nii (Accra) - Chairman and Chief Executive Officer of Network Computer Systems; President, Internet Society of Ghana

Sha ban, Charles (Amman) - Executive Director, Regional Office, Abu-Ghazaleh Intellectual Property (AGIP)

Shears, Matthew (Copenhagen) - Director of Public Policy, Internet Society (ISOC)

Sierra, Colombo (Buenos Aires) - Chief of Cabinet, Ministry of Foreign Affairs

Singer, Christian (Vienna) - Head of Division, Federal Ministry of Transportation

Slizen, Vitaliy (Moscow) - Head of Department, Information and Communication Ministry

Swinehart, Theresa (Marina del Rey, California) - Vice President, Global and Strategic Partnerships, ICANN

Taylor, Emily (Oxford) - Nominet (.uk), Director of Legal and Policy

Wessberg, Arne (Helsinki) - President, European Broadcasting Union (EBU); President, International Institute of Communication

Xiaokun, Yang (Geneva) - First Secretary, Permanent Mission of China to the United Nations Office at Geneva

Yahaya, Issah (Accra) - Head of Policy Planning, Monitoring & Evaluation/Telecoms, Ministry of Communications

Zangl, Peter (Brussels) - Deputy Director-General, Directorate General for Information Society and Media, European Commission


Programme for the Internet Governance Forum

Main Sessions:

Monday, 30 October
10:00 a.m. Opening Ceremony
3:00 p.m. Multistakeholder Policy Dialogue Setting the Scene

Tuesday, 31 October
10:00 a.m. Openness - Freedom of expression and free flow of information, ideas and knowledge
3:00 p.m. Security - Creating trust and confidence through collaboration

Wednesday, 1 November
10:00 a.m. Diversity - Promoting multilingualism and local content
3:00 p.m. Access - Internet connectivity: Policy and cost

Thursday, 2 November
10:00 a.m. Chairman s Summary
Taking Stock and the Way Forward
3:00 p.m. Emerging Issues
5:00 p.m. Closing Ceremony

Workshops:

Tuesday, 31 October
9:30 a.m. Building local access
11:30 a.m. Participation workshop
1:30 p.m. IG for participation
3:30 p.m. Multilingual global Internet
5:30 p.m. Towards a multilingual Internet

Wednesday, 1 November
9:30 a.m. Building Policy Capacity
11:30 a.m. Privacy workshop I
1:30 p.m. Privacy workshop II
3:30 p.m. Content Regulation and Access
5:30 p.m. Enhancing Multi-stakeholder Participation

Thursday, 2 November
9:30 a.m. Infrastructure Security
11:30 a.m. Greening IT
1:30 p.m. Framework Convention
3:30 p.m. ICT: tool for transparency
5:30 p.m. Free Expression

5 σχόλια:

Rodia είπε...

Δεν έχω καταλάβει πού θα λαβει χώρα αυτό το φόρουμ. Στο Ζάππειο; Σε κάποιο Στάδιο; Πού..? Θα μοιραστεί σε πολλά μέρη; Δεν βρήκα ως τώρα πληροφορίες.

..αλλά, μπορεί και να μη πρόσεξα..

Rodia είπε...

Ενας πρόεδρος και 45 μέλη, συν ο κ. Λιάπης, συν διάφοροι παρατρεχάμενοι. Πόσοι είναι όλοι μαζί;

ipodcrates είπε...

Θα γίνει εδώ:

http://www.divanis.com/apollon/arealocation-en.htm

More Info εδώ:
http://www.igfgreece2006.gr/

και οι αντιδράσεις εδώ :):http://www.ipodcrates.com/archives/139

Μου αρέσει το blog σου :)

Ανώνυμος είπε...

Τα μέλη του Φόρουμ πληρώνονται;

Rodia είπε...

Υποθέτω πως ναι, πληρώνονται από τις υπηρεσίες τους που τα στείλανε. Κάπου ανήκουν όλοι αυτοί.

Παλιά, είχα βρεθεί στην επιτροπή υποδοχής των μελών ενός φόρουμ αφροασιατικής αλληλλεγγύης -ή κάπως έτσι, ξεχνώ πολύ τελευταίως- και ήταν ενθουσιασμένοι από τη φιλοξενια μας! Πήγαιναν στις συνεδριάσεις φορώντας τις εθνικές ενδυμασίες τους, μερικοί είχαν μαζί τους σκωροφαγωμένα παλτά, αγνοί και γραφικοί συνάμα. Συνόδεψα μερικά μέλη σε εκδρομή σε αρχαιολογικό χώρο και είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί τους. Ανταλλάξαμε και πληροφορίες... Κάποιος (νομίζω διευθυντής Ταχυδρομείων) απ' τη Μαδαγασκάρη είχε θαυμάσει το κόλπο με τα διόδια!!! Του άρεσε η ιδέα της αντιμετώπισης του κόστους κατασκευής και συντήρησης ενός δρόμου μέσω της πληρωμής διοδίων. Εκεί, στην πατρίδα του, δεν υπήρχαν ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι...

O tempora o mores...

:-)